icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Illustrasjonsbilde NV2433
  

R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 05.05.2021, K-sak 23/21, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok viser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til statsforvalteren. Klagens sendes Ås kommune, Plan- og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøringens dato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, forvaltningsloven §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel IV.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremmes senest tre – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Saksdokumenter: