icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Utsnitt av plankartet
  

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet ovennevnte planforslag i møte 01.11.2018, HTM-sak 76/18.

Planforslaget er revidert etter at formannskapet i møte 30.01.2019, F-sak 5/19, vedtok ikke å inkludere området som omfatter Sagalund barnehage. Forslaget er også revidert med nye illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.

Planforslaget er utarbeidet av Shark AS på vegne av Ås bygg og trelast AS. Planområdet utgjør et areal på om lag 20 dekar, mellom Brekkeveien og Ekornveien i Ås. Hensikten med planen er å tilrettelegge området for boligbebyggelse.

Planforslagets saksdokumenter er tilgjengelig nedenfor. Forslaget kan også ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via elektronisk skjema nedenfor, eller per brev til:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås innen 10.05.2019.

Vedlegg: 

Link til elektronisk skjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her