icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

R-327 Detaljregulering for Dyster Eldor, felt B2 - offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan behnaldet planen i møte den 04.03.2020, og vedtok å sende den på offentlig ettersyn og høring. 

Høringsfristen er 16.06.2020.

Alle møtedokumetnene som ble lagt frem til politisk behanbdling er tilgjengelige i møtekalenderen på kommunens nettsider.

Høringsfrist

Høringsfrist er 16.06.2020. Hvis du har merknader til planen, kan du sende dem elektronisk her.

Eller til Ås kommune v/ enhet for Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås eller på post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadressen din og saksnummer 17/01900.

Kort om planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 135 nye boenheter i rekkehus, med tilhørende uteoppholdsarealer, lekeplass og teknisk infrastruktur. Planforslaget legger føringer for ivaretakelse av amfibier i og utenfor planområdet, og skjøtsel av grønnstruktur.

Vedlegg i saken

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Illustrasjonsplan
Saksutskrift, HTP 04.03.2020

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her