icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjon fra DARK arkitekter som viser området fra lufta
Planen skal legge til rette for bolig- og sentrumsbebyggelse i tråd med vedtatt områderegulering for Ås sentralområde. Illustrasjon: DARK Arkitekter AS.
  

R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del - Offentlig ettersyn

Hensikten med planforslaget er å muliggjøre utbygging av en av Ås sentrums mest sentrale tomter. Frist for innspill er 23. september 2021.

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet planforslag for sentrum syd, nordre del i møte 26.05.2021, sak 26/21. Vedtaket kan leses i vedlagte saksutskrift. I henhold til HTPs vedtak legges planforslaget ut til offentlig ettersyn, med en rekke endringer. Endringene er innarbeidet i de vedlagte plandokumentene.

Planforslaget er utarbeidet av DARK Arkitekter AS, på vegne av Skoleveien 2 AS, v/ NRE Norway AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig- og sentrumsbebyggelse i tråd med vedtatt områderegulering for Ås sentralområde.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes oss:

Uttalelsene merkes med «18/00268 - Merknad til planforslag for sentrum syd, nordre del».

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 23.09.2021.

Plandokumenter:

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her