icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

R-331 - Varsel om oppstart av privat detaljregulering - "Sentrumshagene"

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for R-331 “Sentrumshagene” i Ås.

Frist for merknader og innspill er 05.06.2020.

Planområdet er på ca. 8,9 dekar og omfatter adressene Skoleveien 2-4, Sagaveien 2-4 og Moerveien 5-7. Selve planområdet omfatter gnr./bnr. 42/1, 42/67, 42/68, 42/72, 42/175, 42/299, 42/308, 55/1, 55/56, 55/59, 55/82, 55/534. Se kartutsnitt.

Forslagsstiller er Skoleveien 2 AS v/ NRE Norway AS
Plankonsulent er DARK Arkitekter AS

Planområdet omfatter primært feltet BS5 i områderegulering for Ås sentrum. Områdereguleringen stiller krav til detaljregulering av byggeområdene. Hensikten med planarbeidet er derfor å detaljregulere feltet for å legge til rette for bygging av boliger, forretning, kontor og tjenesteyting i tråd med områdereguleringen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og gjenboere varsles direkte. 

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:

Dark Arkitekter AS, Pb 457 Skøyen, 0213 OSLO
eller som e-post til stian@dark.no

med kopi til

Ås kommune, Pb 195, 1431 ÅS
eller som e-post til post@as.kommune.no

Frist for uttalelse er 05.06.2020

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her