icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
langbakken
  

R-333 Detaljregulering for Langbakken Nord (B1) - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.03.2021, HTP-sak 11/21, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn. 

Planforslaget er utarbeidet av Petter Bogen Arkitektkontor AS på vegne av grunneierne i området. Planområdet utgjør et areal på om lag 41 dekar ved Langbakken nord for Ås sentrum. Hensikten med planen er å tilrettelegge området for boligbebyggelse i tråd med områdeplan for Ås sentralområde.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes:

Frist for merknader er innen 25.06.2021.

Dokumenter i saken:

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart
 3. Bestemmelser
 4. Illustrasjonsmateriale
 5. Illustrasjonsplan
 6. Redegjørelse for uteoppholdsareal
 7. Risiko og sårbarhetsanalyse
 8. Vurdering av områdestabilitlet
 9. Grunnundersøkelser
 10. Miljøteknisk ggrunnundersøkelse
 11. Trafikkanalyse
 12. Støyutredning
 13. VAO-rammeplan
 14. Energirapport
 15. Fagrapport for naturmangfold
 16. Klimagassreduksjon
 17. Miljloppfølgingsplan
 18. Saksutskrift HTP 07.10.2020
 19. Saksutskrift HTP 03.03.2021
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her