icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingress_planormåde
  

R-334 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Moerjordet (BKB2)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerjordet, nordre del.

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Planområdet omfatter felt BKB2 i områderegulering for Ås sentralområde. Området foreslås regulert til bymessig blokkbebyggelse med rundt 400 boenheter og publikumsrettet virksomhet i førsteetasjer mot sentrale gate- og byrom. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Spørsmål og merknader til planarbeidet sendes til:

A-lab v/ Christian Nord
PB 458 Skøyen
0213 Oslo

Telefon: 47 41 20 98 40
E-post: christian.nord@a-lab.no

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Vedlegg:
- Planinitiativ
- Referat fra oppstartsmøte

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her