Perspektiv_02_Jernbanetorget
  

Redigert opptak fra folkemøte 17. juni om Ås sentrumsplan

I forbindelse med høring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble det arrangert et åpent folkemøte 17. juni. Møtet ble avholdt i store sal på Ås kulturhus. Her kan du se et redigert opptak fra møtet.

Program         

  • Planens innhold  - delområdevis gjennomgang v/ Magnus Ohren
    • Spørsmål og svar
  •          Kvalitetsprogrammet v/Ellen Grepperud
    • Spørsmål og svar
  •          Pause
  •          Videre framdrift v/Kjetil Barfelt

Film om planen

Det er laget en kortfilm om planen. Så hvis du vil få et kjapt innblikk i hvorfor planen er laget og hva den handler om, så kan du se det her

Opptak fra folkemøtet