icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Redigert opptak fra kommunestyret 10.06.2015

Her kan du opptak fra kommunestyret 10.06.2015

NB! Det har vært noen problemer med web-tv i siste versjon av Internet Explorer.
Hvis videoen stopper, anbefales det å bruke nettleser Google Chrome, Firefox e.l.


Live streaming video by Ustream

Saker som ble behandlet i dette møtet:

26/15 1. tertialrapport 2015 
27/15 Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 
28/15 Årsmelding med årsberetning 2014 
29/15 Ås kommunes årsregnskap 2014
30/15 Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport
31/15 R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord"
32/15 R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien 
33/15 Vaktmesterordningen i Ås kommune 
34/15 Voksenopplæring - organisasjonsendring
35/15 Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver
36/15 Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015
37/15 Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås
38/15 Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
39/15 Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014
40/15 Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS)
41/15 Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe
42/15 Fritak for eiendomsskatt 2015
43/15 Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
44/15 Selskapskontroll av Follo Ren IKS 
45/15 Aktiv på dagtid

Interpellasjon
2/15 Interpellasjon om arbeidsgiverpolitikk 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her