icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Redigert opptak fra kommunestyret 10.06.2015

Her kan du opptak fra kommunestyret 10.06.2015

NB! Det har vært noen problemer med web-tv i siste versjon av Internet Explorer.
Hvis videoen stopper, anbefales det å bruke nettleser Google Chrome, Firefox e.l.


Live streaming video by Ustream

Saker som ble behandlet i dette møtet:

26/15 1. tertialrapport 2015 
27/15 Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 
28/15 Årsmelding med årsberetning 2014 
29/15 Ås kommunes årsregnskap 2014
30/15 Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport
31/15 R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord"
32/15 R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien 
33/15 Vaktmesterordningen i Ås kommune 
34/15 Voksenopplæring - organisasjonsendring
35/15 Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver
36/15 Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015
37/15 Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås
38/15 Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
39/15 Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014
40/15 Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS)
41/15 Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe
42/15 Fritak for eiendomsskatt 2015
43/15 Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
44/15 Selskapskontroll av Follo Ren IKS 
45/15 Aktiv på dagtid

Interpellasjon
2/15 Interpellasjon om arbeidsgiverpolitikk