icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Redigert opptak fra kommunestyret 20.06.2016

Her kan du se opptak fra kommunestyret som ble gjennomført 20. juni 2016.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor:

Kommunestyret 20. juni 2016:

Tid og sted: 20.06.2016 kl. 17:00 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Saker som ble behandlet i dette møtet:
41/16 Kommunereformen - Kommunestyrets avgjørelse 2016
42/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling
43/16 Organisering av kulturområdet
44/16 Follo barne- og ungdomsskole utbygging
45/16 Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13
46/16 Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen
47/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
48/16 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020
49/16 R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre
50/16 1. tertialrapport 2016
51/16 Budsjettreguleringer 1. tertial 2016
52/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2017- 31. desember 2020
53/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31.desember 2020
54/16 Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
55/16 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
56/16 Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
57/16 Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
58/16 Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg
59/16 Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester
 
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her