icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Redigert opptak fra kommunestyret 20.06.2016

Her kan du se opptak fra kommunestyret som ble gjennomført 20. juni 2016.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor:

Kommunestyret 20. juni 2016:

Tid og sted: 20.06.2016 kl. 17:00 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Saker som ble behandlet i dette møtet:
41/16 Kommunereformen - Kommunestyrets avgjørelse 2016
42/16 Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling
43/16 Organisering av kulturområdet
44/16 Follo barne- og ungdomsskole utbygging
45/16 Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13
46/16 Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen
47/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
48/16 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020
49/16 R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre
50/16 1. tertialrapport 2016
51/16 Budsjettreguleringer 1. tertial 2016
52/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2017- 31. desember 2020
53/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31.desember 2020
54/16 Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
55/16 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
56/16 Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
57/16 Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
58/16 Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg
59/16 Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester