icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Redigert opptak fra kommunestyret 23.05.2017

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet i Ås kommune. Møtet startet tirsdag 23.05.2017 kl. 18.30.

Oversikt over saker som ble behandlet i dette møtet finnes nedenfor.

Saker som ble behandlet i dette møtet:
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
25/17 Årsmelding 2016
26/17 Ås kommunes årsregnskap 2016
27/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring
28/17 Rådmannens oppfølgning - Forvaltningsrevisjonsrapport om skoleutbygging i Ås