icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Skjermutsnitt fra NVEs kvikkleirekart. Skravert området er faresone, stiplet område er utløpsområde.
Skjermutsnitt fra NVEs kvikkleirekart. Skravert området er faresone, stiplet område er utløpsområde.
  

Regional kvikkleirekartlegging i Follo

Faren for store naturlig utløste kvikkleireskred er kartlagt for fem kommuner i Akershus fylke: Ski, Ås, Frogn, Vestby og Asker. Totalt 18 potensielt skredfarlige soner og tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire Follo-kommunene, hvorav to er i Ås.

NVE har fokusert på områder som ligger under marin grense med vekt på befolkningstetthet og topografi. Rapportresultatene vil gi kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag i arealplanlegging og byggesak, og dermed et grunnlag for å redusere faren for kvikkleireskred.

Det gjøres oppmerksom på at oversiktskartlegging ikke er en utfyllende kartlegging hvor alle områder med kvikkleire påvises. I områder under marin grense vil kvikkleire generelt kunne påtreffes utenom kartlagte faresoner, i større områder eller i avgrensede lommer.

I Ås kommune er to faresoner lokalisert på Moer og Solli Eldor. Begge områder er satt til risikoklasse 4 (høy prioritet) basert på faregrad og konsekvens.

Dette bør innbyggerne være oppmerksomme på:

  • Ikke grav i bunnen av skråninger uansett om det er bekker eller ikke i området

  • Ikke legg ut fyllmasse på toppen av skråninger

Man må alltid ta hensyn til grunnforholdene ved grave- og byggearbeider. Ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller på feil måte.

Har du spørsmål kan du kontakte kommunen på telefon 64 96 20 00 eller epost: post@as.kommune.no

  • Les sluttrapporten for den regionale kvikkelirekartleggingen i Follo her

  • NVE og NGI har utarbeidet en Veileder for små inngrep i kvikkleiresoner. Veilederen omhandler graving av grøfter, bakkeplanering, ny bebyggelse, anleggelse av veger og deponering av masser.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her