icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
kvikkleire
  

Regional kvikkleirekartlegging

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby, Ski, Frogn og Ås kommune i utvalgte områder basert på befolkning og mulighet for leire fra kvartærgeologiske kart

Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil pågå i ca. 1 år med oppstart feltbefaringer i løpet av april 2017 og påfølgende grunnboringer og vurderinger i 2017 og 2018. I denne sammenheng ber vi om velvilje blant grunneiere for feltbefaringer og senere grunnundersøkelser

Kartleggingen har som mål å kartlegge områder med potensiell fare for store naturlig utløste kvikkleireskred, med faregrad, konsekvens og risiko.  Kartleggingen er grov, ofte med bare en grunnboring i hver sone, og basert på terrengkriterier. Det vil derfor også kunne finnes kvikkleire utenfor de eventuelt kartlagte kvikkleiresonene og behov for mer detaljerte utredinger med stabilitetsberegninger i eventuelt kartlagte soner ved utbygging.  For areal- og byggeplaner vil alle områder under tidligere havnivå (marin grense er høyeste grense for der det kan finnes kvikkleire) være aktsomhetsområder for kvikkleire.

 

For mer informasjon om kvikkleirekartleggingen se https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/kvikkleireskred/

Resultatet av den regionale kvikkleirekartleggingen med eventuelle kvikkleiresoner vil presenteres på NVE Atlas og på kommunens hjemmesider når disse foreligger.

Se kart over område der kartleggingen skal foregå http://follo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2b4aa84b111040058e7d2673a682b8de

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her