icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Motstandsfolk
Motstandsfolk
  

Regjeringen har laget en Krigsminnemedalje

Kjenner du noen som fortjener regjeringens krigsminnemedalje?

Bildetekst: Hjemmestyrkene på NMBU, maidagene 1945 (foto utlånt av Jan Erik Johansen).

Minnemedalje
Jeg vil kort utdype bakgrunnen for regjeringens beslutning om å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig.

Det er en utbredt oppfatning at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten  og anerkjennelsen  de fortjener. Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeid faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner.

Derfor har Regjeringen i anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget en minnemedalje, "Takk for din innsats 1939- 45". Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig. Lokale myndigheter (kommunene) gis ioppdrag å identifisere om det er innbyggere som i henhold til kriteriene Bør tildeles medalje. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap. Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter overrekkelse. Forsvarsdepartementet fremskaffer minnemedaljene og sender dem ut til kommunene.

Med hilsen

Ine Eriksen Søreide
Forsvarsminister

Lokal informasjon i Ås:

I Ås kommune er det nedsatt en kommite beståendeav Anne Birgit Bævre, medlem av Ås historielag, Arne Kågensen, enhetsleder for kultur Ås kommune og Carl F. Høeg, leder av lokalhistorisk arkiv. For tips om aktuelle kandidater til medaljen, ta kontakt med Høeg på telefon 907 56 331, eller e-post: carl.hoeg@as.kommune.no .

Det haster med å få inn tips, siden foreløpig plan for utdelig av medaljen er satt til 7. juni 2015.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her