icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Politisk styring   ›   Reglementer
  

Ås kommunes reglementer

Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås kommune.

I dette dokumentet blir myndighet delegert fra kommunestyret til ordfører, rådmann, formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og forskrifter utgått fra lov.

Reglementene gir videre oversikt over hvilke regler som gjelder for saksbehandling, møte- og arbeidsformer mv. for folkevalgte organer, klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, og godtgjørelse til folkevalgte.

Reglementene kan leses i sin helhet her: Ås kommunes reglementer. Oppdatert med endringer vedtatt i K-sak 56/19, 23/10 2019 (PDF)