icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsbilde, Ås rådhus vinterbilde
Illustrasjonsbilde, Ås rådhus vinterbilde
  

Regnskapsresultat 2014

Ås kommunes regnskap for 2014 viser et netto driftsresultat på 5,2 millioner kroner, tilsvarende 0,4 prosent av driftsinntektene. Opprinnelig budsjettert resultat var 7,7 millioner kroner.

De senere årene har kommunen levert gode resultater som har bidratt til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Årets resultat bidrar i liten grad til å bygge opp kommunens reserver. Kostnadene i 2014 har økt mer enn inntektene. Kostnadene øker som følge av høy lønnsvekst og helårseffekt av nye nødvendige satsinger på tjenesteområdene de senere årene. I tillegg har barnevernet og sosialtjenesten opplevd en stor vekst i antall saker. Dette har medført overforbruk på overføringer og kjøp av tjenester fra andre.

Fremover må kostnadene på tjenesteområdene reduseres.  Selv om kommunen har høy befolkningsvekst, øker ikke inntektene ikke i takt med befolkningsveksten. Det er viktig at det arbeides videre med tiltak som sikrer samsvar mellom økonomiske rammer og tjenesteutøvelse videreføres.

God avkastning på finansforvaltning og høyere inntekter fra eiendomsskatt enn forutsatt, bidrar til å sikre et positivt netto driftsresultat.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2014.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann, Trine Christensen, telefon 64 96 20 02

Økonomisjef, Emil Schmidt, telefon 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her