icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Ås rådhus inngang Skoleveien Foto: Ivar Ola Opheim
  

Regnskapsresultat 2015

Ås kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat på 47 millioner kroner, tilsvarende 3,7 prosent av driftsinntektene.  

Resultatet er 26 mill. kr bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2015 budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 18 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 96 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 16,5 mill. kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Det gode resultatet i 2015 skyldes i hovedsak 13 mill. kr i merinntekter fra skatter og statlige tilskudd og 19 mill. kr lavere pensjonskostnader enn forutsatt. I tillegg har enhetene styrt sine budsjetter godt. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester krever dette god budsjettstyring. Kostnadsveksten har dermed vært lavere enn inntektsveksten i 2015 og dette bedrer driftsresultat.

I 2015 er det vedtatt å endre metode for beregning av låneavdrag. Den nye modellen gir en bedre sammenheng mellom langsiktig gjeld og størrelsen på avdragene. Kommunen betaler med ny modell 48 mill. kr i avdrag på lån i 2015, en økning i avdragsutgiftene med 10 mill. kr fra tidligere modell. Det er positivt at kommunen kan levere et godt driftsresultat samtidig som økt nedbetaling av lån.

Ås kommune har stor befolkningsvekst og tilsvarende et stort investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.

Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, sammen med årsmeldingen for 2015.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann, Trine Christensen, tlf. 64 96 20 02

Økonomisjef, Emil Schmidt, tlf. 64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her