icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo for Statens vegvesen
Logo for Statens vegvesen
  

Reguleringsplanarbeid for ny E18 Retvet – Vinterbro - Nyhetsbrev 26.6.2014

Planprogrammet for E18 Retvet-Vinterbro ble vedtatt i Ski kommune 21.5 og Ås kommune 27.5.

Det vedtatte planprogrammet finner du på våre nettsider, http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-Vinterbro

Alle innspill og merknader til planprogrammet er svart ut i en egen rapport, som også ligger på våre nettsider. Dersom du har sendt inn et innspill, finner du Statens vegvesens svar i denne rapporten. Det er også en generell del som omhandler tema som mange lurer på, som for eksempel støyproblematikk og grunnerverv.

Statens vegvesen har stort fokus på at inngrepet i kulturlandskapet ved bygging av ny E18 gjennom Ski og Ås skal minimeres. Videre bruker vi store ressurser på å kartlegge konsekvenser av ulike alternativ både for samfunnet og for den enkelte grunneier. Vi tar derfor innspillene som har kommet i høringsperioden til planprogrammet med i vårt videre planarbeid.

Vi jobber fortsatt jobber med veglinja, og vårt endelige forslag vil være det vi presenterer når reguleringsplanen legges ut på høring vinteren 2016. Både høyde i terrenget og plassering sideveis vil være avhengig av blant annet resultatet av grunnboringene vi foretar som en del av reguleringsplanarbeidet.

Det er svært mange interessenter for ny E18 gjennom Ås og Ski, både offentlige og private. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan imøtekomme alle enkeltgrunneieres ønsker om møter og befaringer, med mindre det foreligger særskilte forhold som tilsier at det er behov for dette. Vi oppfordrer samtlige interessenter om å benytte seg av tilbudet om åpne møter, i tillegg til offentlig ettersyn, til å påvirke planprosessen frem til endelig vedtak.

Arkeologiske registreringer gjennomføres av Akershus fylkeskommune. Registreringene pågår nå og vil i hovedsak innebære sjakting i dyrka mark langs trasé for ny E18.

Reguleringsplanen for etablering av dyrka mark skal være ferdig til jul 2014, og vil legges ut på høring på nyåret. I forbindelse med høringen vil vi arrangere åpne møter i Ski og Ås.

Mer informasjon finnes på:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-Vinterbro eller ta kontakt med planleggingsleder Lisa Steinnes Rø, e-post: lisa.ro@vegvesen.no for mer informasjon.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her