Reise- og handlevaneundersøkelse for Ås sentrum illustrasjonsbilde
Reise- og handlevaneundersøkelse for Ås sentrum illustrasjonsbilde Thomas Ingebretsen
  

Reise- og handlevaneundersøkelse for Ås sentrum

Som en del av Ås kommunes arbeid med en områdereguleringsplan for Ås sentrum, ble det i september utført en spørreundersøkelse i Ås sentrum.

Undersøkelsen skulle gi en bedre forståelse av hvem som bruker Ås sentrum; hvordan de reiser, hva de handler og hvor de parkerer. 200 intervjuer ble gjennomført utenfor butikkene i Ås kvartal, Raveien og gågata (Skoleveien). Både personer gående i gatene og handlende på vei inn og ut av butikker ble intervjuet. I tillegg svarte representanter fra handelsstand og næringsliv i Ås sentrum på et eget spørreskjema.

Hele undersøkelsen kan leses her.

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Omtrent like mange gikk eller syklet til Ås sentrum som de som brukte bil. 45 % kjørte bil til sentrum, 44 % gikk eller syklet, 10 % tok toget og 2 % tok buss.

  • Flertallet av de besøkende til sentrum bodde lokalt. 88 % var bosatt i Ås kommune, og av disse hadde 87 % mindre enn en halvtimes gangavstand til sentrum.

  • Det er lett å finne parkering i Ås sentrum og de fleste parkerer på gateplan. Bare 14 % hadde parkert i parkeringshuset. Tre av fire bilister brukte mindre enn ett minutt på å finne parkeringsplass, og like mange svarte at de hadde ett minutt eller mindre å gå tilbake til bilen.  

  • Bruken av Ås sentrum er lite variert, og få svarte at de hadde mer enn ett formål med besøket (15 % hadde to eller tre formål). Det viktigste formålet var planlagte innkjøp (68 % oppga dette). Færre svarte at de hadde sosiale formål som å møte bekjente (12 %), spise/drikke (10 %) og oppleve stemningen (3 %).

  • De som kom med bil brukte mer penger enn de som kom med andre transportmiddel. I gjennomsnitt la bilistene igjen over 200 kroner mer enn den gjennomsnittsbesøkende og nesten 400 kroner mer enn de som kom med et annet transportmiddel.

  • 77 % av de besøkende skulle handle dagligvarer, mens 24 % av de besøkende skulle gjøre annen detaljhandel.

  • Handelsstanden vurderer parkeringsmulighetene i Ås som dårlige for kunder og ansatte. Seks av ti i handelsstanden mente at parkeringsmulighetene for kunder er dårlige og syv av ti mente at parkeringsmulighetene for de ansatte er dårlige.