icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover
  

Rullering av kommuneplanen 

Behandlingen av kommuneplanen utsettes til ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag 21/9-21 kl. 16. Kommuneplanen legges fram for kommunestyret 20/10-21 før den sendes på høring i november/desember 2021. Det ble vedtatt i formannskapet  25.august 2021. 

Førstegangsbehandling av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i hovedutvalgene 17/8 og 18/8-21 samt i formannskapet 25/8-21. Her ble det vedtatt å utsette realitetsbehandlingen til ekstraordinært møte i formannskapet 21//9-21 kl.16. Kommuneplanen vil så bli behandlet i kommunestyret 20/10-21 før den sendes på høring. 

Saksframlegg og og planer med vedlegg, finner du under de aktuelle datoene her
 

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene

  • Alle arealinnspillene er nå konsekvensutredet, og rapporten finner du her
  • Rapport om kvalitetssikring av tema naturmangfodl i KU finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen

Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 16/9-2020. Det kom inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 45 er arealinnspill. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Informasjon om hva et planprogram er, og om høring og politisk behandling av det finner du her.

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no