icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover
  

Kommuneplanen for Ås 2022-34

Kommuneplanen for Ås for perioden 2022-2034 ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2022. Innsigelser til to arealformål (Rustadporten og Vinterbroakken) samt en planbestemmelse ang. definisjon av plasskrevende varer er opprettholdt. Det skal megles om dette 28/10-2022.

Kommuneplandokumentene

Kommuneplanens samfunndel 2022-2034

Kommuneplanens arealdel 2022-34: Plankartet

Kommuneplansens arealdel 2022-34: Planbestemmelsene

Kommuneplanens arealdel 2022-34: Planbeskrivelsen 

Kommunestyrets vedtak 15.06.2022

Kommunestyret vedtak, samfunndelen, se kommunestyret 15.06.2022, sak 43/22

Kommunstyrets vedtak, arealdelen, se kommunestyret 15.06.2022, sakl 44/22 

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no