icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Rullering av kommuneplanen
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover
  

Rullering av kommuneplanen 

Ås kommune har startet arbeidet med å rullere kommuneplanen 2015-2027.  Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 16/9-2020.

Det har kommet inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 44 er arealinnspill. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal etter planen sendes på høring september 2021 og vedtas innen mars 2022.

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene

Alle arealinnspillene er nå konsekvensutredet, og rapporten finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen

Informasjon om hva et planprogram er, og om høring og politisk behandling av det finner du her.

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
Telefon:  64 96 20 79/975 61 783
E-post: solveig.viste@as.kommune.no