icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn
Oversiktsbilde av Ås sentrum med omegn
  

Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger med flere.

Hovedmålet med planen er å bedre trafikksikkerheten, med særlig fokus på trygge skoleveier. Det er mulig å spille inn ulike typer ønsker og disse vil bli behandlet av rådmannen og vurdert lagt frem for behandling i kommunestyret før sommeren 2018. Innspillene vil danne grunnlag for søknad om midler gjennom ordningen Aksjon skoleveg.

Mindre tiltak som skilting og fartsdempende tiltak vil prioriteres, samt innspill om utbedring av snarveier som vil føre til at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen. Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke sendes til denne planen da det ivaretas av kommunens gå- og sykkelstrategi.

Gjeldende plan finnes her.

Eventuelle spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til

Dag Svenning, 64 96 24 18 / dag.svenning@as.kommune.no

Forslagene må være innsendt innen 15. mars 2019.

Forslagene sendes per brev eller e-post til:

Ås kommune, Kommunalteknisk enhet, Postboks 195, 1431 Ås

e-post: post@as.kommune.no

Merk brev og e-post med saksnummer: 19/00420 – Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her