icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nye Rustad skole illustrasjonsbilde
Nye Rustad skole illustrasjonsbilde Ivar Ola Opheim
  

Rustad skole skal snart rives

Om to uker starter rivingen av den eksisterende skolen, og resten av forarbeidet før selve byggingen. Les mer neste side.

Nye Rustad skole illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Ås kommune bygger nye Rustad skole. Skolen bygges for å romme 4 paralleller av hvert trinn (1.-7.trinn). For å dekke fremtidens behov bygges skolen slik at videre utvidelse er mulig. Den vil få et bruttoareal på cirka 11700 m² over 3 plan.

Når starter arbeidet?

Rivingen av eksisterende skole starter i uke 26 når skolen tar sommerferie. Når dette er ferdig begynner de innledende anleggsarbeidene etter skoleslutt juni 2017, og pågår ut august/september. I denne perioden oppretter man anleggsområdet med midlertidig elektrisk anlegg og tilsvarende midlertidig anlegg for vann og avløp. Til disse anleggene vil det graves grøfter, og det vil bli boret hull til energibrønner. Byggetomten klargjøres slik at det ikke ligger igjen gammel asfalt, kantstein, jord, grus trær eller lignende.

Videre framdrift

Arbeidet med grunnen og fundamenter begynner i september 2017. Montering av råbygget starter på senhøsten, og vil pågå ut første kvartal 2018. Deretter monteres lett-tak og yttervegger. Dette arbeidet vil pågå til sommer/høst 2018. Så følger diverse innvendig- og utendørsarbeider. Ny skole skal være ferdig i mai 2019. Innflytting blir til skolestart i august 2019.

Trafikksikkerhet i byggeperioden

Byggherrens legger stor vekt på at trafikkløsningen skal fremstå som tydelig og oversiktlig. Det er også viktig at nærmiljøet viser særlige hensyn i byggefasen, særlig med tanke på å forhindre at barn og uvedkommende tar seg inn på anleggsområdet.

Byggeplassen vil bli inngjerdet med byggegjerder og port ved innkjøring fra fylkesvei 152. Området vil sikres med låst port hver dag etter at arbeidene avsluttes. Nærmiljøet bes være oppmerksomme på sperringer og skilt som følge av pågående arbeider.

Nye permanente trafikkløsninger

Drottveien flyttes lenger vestover, slik at det etableres en ny permanent avkjøring fra fylkesvei 152, se vedlagte tegning. Fra fylkesvei 152/Kroerveien blir det bygget ny innkjøringsvei til skolen og Rustadtun borettslag.

Entreprenørens ansvar

Kommunen har tegnet kontrakt med AF Bygg Østfold som skal stå for oppføringen av den nye skolen. Helse, miljø og sikkerhet er entreprenørens ansvar.  Kommunens representanter på byggeplassen følger opp arbeidet gjennom hele byggefasen.

Entreprenøren skal følge forskrifter og lover hva gjelder blant annet støy, støv og forurensning i anleggsområdet og nærområdet. Arbeider vil pågå mellom klokken 07.00 og klokken 19.00 på hverdager.

Vi beklager de ulempene som byggearbeidene påfører dere i nærmiljøet.

Fungerende prosjektleder Arne Egge svarer på spørsmål du ikke har fått svar på i dette brevet, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktpersoner i byggeperioden

Ås kommune – prosjektleder  (fungerende)

Arne Egge, tlf. 900 48 295

E-post: aeg@sivingtt.no

Ås kommune – prosjektsjef

Jostein Ådalen, tlf. 950 48 489

E-post: jostein.adalen@as.kommune.no

Totalentreprenør: prosjektleder, AF Bygg Østfold

Sverre Trenum, tlf. 482 20 230

E-post: sverre.trenum@afgruppen.no

 

Nye Rustad skole illustrasjon området

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her