icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 1. halvår 2012
  

Saksdokumenter 1. halvår 2012

2012 01 17 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2012 kl. 10.00

2012 01 17 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2012 kl. 17.30

2012 01 18 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal, 18.01.2012 kl. 16.30

2012 01 18 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 18.01.2012 kl. 18.30

2012 01 18 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 18.01.12 kl 1830 i Skoleveien 3, 2 etasje.

 

2012 01 19 Hovedutvalget for teknikk og miljø

Hovedutvalget for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 19.01.2012 kl. 18.00

2012 01 19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 19.01.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal.

2012 01 19 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 19.01.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store salong.

2012 01 19 Vedlegg - Strategisk kompetanseplan for helse og sosialetaten 2012-2015

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd, kommunalt råd for funksjonshemmede og hovedutvalg for helse og sosial

2012 01 19 Vedlegg - Samhandlingsreformen i Follo

Behandlingsrekkefølge:
Kommunestyre, Ås eldreråd, kommunalt råd for funksjonshemmede og hovedutvalg for helse og sosial

2011 02 01 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 01.02.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal.

2012 02 01 Vedlegg - Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (Ahus) og Ås kommune jfr lov om kommunale helse og omsorgstjenester

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd, kommunalt råd for funksjonshemmede, hovedutvalg for helse og sosial og kommunestyre.

2012 02 07 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte i kulturhuset, Lille sal, kl. 19.00

2012 02 13 Ås eldreråds møte er avlyst

 Ås eldreråds møte 13.02.2012 er avlyst

 

2012 02 14 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte 14.02.2012 er avlyst

2012 02 16 Hovedutvalg for helse og sosial er avlyst.

Hovedutvalgsmøte for helse og sosial 2012 02 16 er avlyst.

2012 02 16 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 16.02.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal.

2012 02 15 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 15.02.2012 kl. 18.30

2012 02 15 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst

2012 02 16 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 kl. 18.00

2012 02 15 Plankomitéen

Plankomiteen har møte 15.02.2012 kl 1830 ved Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3, 2 etasje

2012 02 29 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 29.02.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 03 12 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012, kl. 15.00

2012 03 13 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus Store salong, 13.03.2012 kl. 17.30

2012 03 14 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 14.03.2012, kl. 18.30

2012 03 14 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 14.03.2012 kl. 16.30

2012 03 15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 15.03.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 03 15 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 15.03.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store salong.

2012 03 15 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 15.03.2012. Møtet starter med befaring ved Gamle Mossevei og Sagaveien, oppmøte utenfor Ås rådhus kl. 17.00. Møtet fortsetter på Ås rådhus - kulturhuset, Lille sal kl. 18.00.

2012 03 14 Plankomitéen

Plankomitéen har møte i Skoleveien 3 onsdag 14.03.2012 kl 1830.

 

2012 03 20 Kontrollutvalget

2012 03 28 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 28.03.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal.

2012 04 10 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal kl. 16.30.
Felles orientering for begge rådene med plan- og utviklingssjefen holdes i Store salong kl. 17.30.

2012 04 10 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong 10.04.2012 kl. 17.30.
Felles orientering for begge rådene med plan- og utviklingssjefen holdes i Store salong kl. 17.30.

2012 04 11 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 11.04.2012 kl. 18.30

2012 04 11 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 11.04.2012 kl. 16.30

2012 04 12 Hovedutvalg for helse og sosial er avlyst

Hovedutvalg for helse og sosial 12 april 2012 er avlyst.

2012 04 12 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 12.04.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhusets Store sal.

2012 04 12 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, NB! Annet klokkeslett enn vanlig: kl. 17.00

2012 04 25 Kommunestyre

Kommunestyre har møte 25.04.2012 kl. 18.30 i Ås rådhus - kulturhusets Store sal.

2012 05 07 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 07.05.2012 kl. 15.00.

2012 05 08 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 08.05.2012 kl. 17.30

2012 05 08 Kontrollutvalget

2012 05 09 Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 09.05.2012 kl. 16.30

2012 05 09 Formannskap

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 09.05.2012 kl. 18.30

2012 05 10 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 10.05.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 05 10 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse- og sosial har møte 10.05.2012  kl.18.30 i Ås rådhus - kulturhuset , Store salong.

2012 05 10 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 10.05.2012 kl. 18.00

2012 05 22 Handlingsplanseminar

Handlingsplanseminar for formannskapet m.fl. og rådmannens ledergruppe holdes i Ås kulturhus, Lille sal, 22.05.2012 kl. 14.30 - 20.30

2012 05 23 Kommunestyre

2012 05 23 Årsmelding 2011

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre.

2012 05 23 Plankomitéen

Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingens møterom i Skoleveien 3  23. mai 2012 kl 1830.

2012 06 04 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 kl. 15.00

2012 06 05 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30

2012 06 06 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 06.06.2012 kl. 16.30

2012 06 06 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal, 06.06.2012 kl. 18.30

2012 06 07 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte 07.06.2012 kl.18.30 i kulturhuset, store salong

2012 06 07 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 07.06.2012 kl. 18.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 06 07 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 07.06.2012 kl. 18.00
(Først er det befaring kl. 17.00)

2012 06 12 Kontrollutvalget

2012 06 14 Ekstra møte i hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har et ekstra møte 14.06.2012, kl. 18.00 i Lille sal i Ås rådhus.
Årsaken til et ekstra møte: Sakslista til det ordinære HTM-møtet 07.06.2012 inneholdt mange og omfattende saker, derfor ble HTM-sak 61-70/12 utsatt til 14. juni.

2012 06 20 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 20.06.2012 kl. 17.30 i Ås kulturhus, Store sal.

2012 06 20 Vedlegg: 1. tertialrapport 2012

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalg, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyre

2012 06 20 Vedlegg: Kommunedelplan for E18 Akershus grense - Vinterbro

2012 06 20 Vedlegg: R-255 Reguleringsplan for Campus Ås

Behandlingsrekkefølge:
10.11.2011   Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang
19.11.2011 - 09.01.2012  Offentlig ettersyn
23.11.2011   Kommuneplanutvalget (egen sak)
06.06.2012   Kommuneplanutvalget (egen sak)
07.06.2012   Hovedutvalg for teknikk og miljø, 2. gang
20.06.2012   Kommunestyret

2012 06 20 Vedlegg: Reguleringsplan for Einarstujordet - senter for husdyrforsøk

Behandlingsrekkefølge:
10.11.2011   Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gangs behandling
19.11.2011 - 09.01.2012   Offentlig ettersyn
10.05.2012   Hovedutvalg for teknikk og miljø, endringsforslag 1. gangs behandling
15.05.2012 - 01.06.2012   Forenklet offentlig ettersyn
07.06.2012   Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gangs behandling
20.06.2012   Kommunestyret

2012 06 20 Vedlegg 3: Oversikt over og regler for valg av meddommere mm. perioden 2013-2016

Felles vedlegg til saker om valg av meddommere, jf. formannskapets innkalling 11.04.2012