Studentbedriften Forsmak
Studentbedriften Forsmak
  

Satser på framtidas mat

Insekter er en viktig proteinkilde og et godt alternativ til kjøtt. Studentbedriften Forsmak SB tar sikte på å gjøre insekter til allemannskost. På NMBUs Grunderdag den 24. november forteller de deg hvordan. 

Du fikk kanskje ikke med deg NMBUs stand på matmarkedet under SmakÅs der småkryp sto på menyen? Nå får du en ny sjanse til å bli kjent med tematikken gjennom Studentbedriften Forsmak SB som ønsker å drive import av insekter til videreforedling her hjemme.

- Foreløpig er det ikke mange som satser på insekter som råstoff og utvikler produkter med insekter som sentral proteinkilde, sier daglig leder i Forsmak SB Dag Birkeland. – Vi har lyst til å finne produkter som kan erstatte kjøtt og som representerer et smakfullt og godt alternativ. - Nå er vi i fasen der vi tester smak, konsistens og sammensetning, forteller han.

Sammen med Tobias Glemming og Håkon David Weydahl startet Dag studentbedriften i september 2016. De tre tar faget «Studentbedrift» som er et kurs åpent for alle NMBU-studenter, som ønsker å starte faktiske selskaper med sine ideer. På Grunderdagen får oppstartsbedriftene lære å kommunisere innad i sine team og utad mot kunden gjennom en intensiv heldags workshop, stand og pitching.

Fra Grunderdag til Investordag?
Det blir spennende å pitche forretningsideen vår for første gang, sier Birkeland.– Vi håper vi får oppmerksomhet rundt Forsmak SB og at vi får mulighet til å knytte mange kontakter. Publikum er med og stemmer fram sine favoritter, i tillegg til at en jury vurderer kandidatene.

Et relevant nettverk er avgjørende for rundt neste sving får bedriften behov for kapital. Når de har et ferdig utviklet produkt skal produktet ut i markedet og det krever som regel interesserte investorer.   

Innovasjonssenter Campus Ås har sin Investordag 2016 den 1. desember og viser fram noen av de beste investeringsmulighetene i Ås-miljøet. Dermed ligger det an til enda et møte med lovende oppstartsselskaper der omverdenen får innblikk i alt det spennende som skjer i innovasjonsmiljøet på Campus Ås

Les mer:
Grunderdagen
Investordagen

Tips! Følg med på næringslivet i Ås, ved å bruke kategorien "Næringsliv" i Ås kommunes app, eller følg med på "Aktuelt om næring" på våre hjemmesdier.