icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Folkehelse   ›   Senior
Grøntområde

Seniorkontakten – en ressurs for eldre i Ås kommune

Ås kommune skal være en god kommune å bo og bli gammel i.  Som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet for eldre har Ås kommune fått en seniorkontakt.

Publisert: 19. mars 2018
Foto av eldre mann med stokk

Den kulturelle spaserstokken 2020

Program for den kulturelle spaserstokken i Ås.

Ås kommune støttes av den Kulturelle Spaserstokken fra Viken fylkeskommune. Formålet med ordningen er å gi eldre tilgang til profesjonell kunst og kultur, og legge til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

I år kan Ås kommune foreløpig tilby følgende arrangementer:

Publisert: 04. april 2019