icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Folkehelse   ›   Senior
Grøntområde
IVAR OLA OPHEIM
  

Seniorkontakten – en ressurs for eldre i Ås kommune

Ås kommune skal være en god kommune å bo og bli gammel i.  Som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet for eldre har Ås kommune fått en seniorkontakt.

Hva er en seniorkontakt?

Seniorkontakten er en ressurs for hjemmeboende eldre over 67 år i Ås kommune. Seniorkontakten skal gjennom oppsøkende virksomhet og informasjonsarbeid legge til rette for at eldre kan ta gode valg som fremmer god helse og trygge, aktive og sosiale liv. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.

Hva kan seniorkontakten hjelpe deg med?

  • Være et kontaktpunkt i kommunen for eldre og deres pårørende.

  • Forebyggende hjemmebesøk hvor vi prater om livssituasjon, helse, aktivitet og bolig. Tilbys alle hjemmeboende innbyggere uten omfattende kommunale tjenester det året de fyller 75 år.

  • Informasjon, råd og veiledning på temaer som helse, trivsel i hverdagen, sikkerhet i hjemmet, aktiviteter, frivillighet og tjenester i Ås

  • Foredrag for lag og foreninger, og bidra inn i arrangementer som fremmer et god liv for eldre.

Hvem kan ta kontakt?

Alle hjemmeboende over 67 år bosatt i Ås kommune som ikke mottar omfattende kommunale hele- og omsorgstjenester.

Hvem er seniorkontakt?

Ergoterapeut Øystein Dale er seniorkontakt i Ås kommune. Han arbeider femti prosent som seniorkontakt, og  femti prosent med velferdsteknologi.

Hvordan tar jeg kontakt?

Per telefon, e-post, eller ved besøk etter avtale til kontoret på Moer sykehjem:

telefon: 474 66 750/sentralbord 64 96 20 00

e-post: oystein.dale@as.kommune.no

besøksadresse: Tunveien 2, 1430 ÅS

postadresse: Ås kommune, v/seniorkontakt Øystein Dale, postboks 195, 1431 ÅS