icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling
Ny_Perspektiv_01_Oversikt

Kunngjøring av vedtatt plan - R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 65/19, vedtok områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Planen omfatter de aller mest sentrale områdene i Ås tettsted, og legger blant annet til rette for om lag 3000 nye boliger innenfor planområdet. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Publisert: 27. november 2019
Ny_Perspektiv_03_Moerveien

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer etter høring av Ås sentrumsplan

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde har vært ute på offentlig ettersyn og høring i perioden 3.6.2019 - 15.8.2019. Kommunen har mottatt 76 høringsuttalelser som er oppsummert og kommentert av rådmannen. 

Publisert: 19. september 2019
Perspektiv_02_Jernbanetorget

Redigert opptak fra folkemøte 17. juni om Ås sentrumsplan

I forbindelse med høring av områdereguleringsplan for Ås sentralområde ble det arrangert et åpent folkemøte 17. juni. Møtet ble avholdt i store sal på Ås kulturhus. Her kan du se et redigert opptak fra møtet.

Publisert: 13. juni 2019
Perspektiv_02_Jernbanetorget

Ås sentrumsplan på høring

Ås kommune informerer om at forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. august 2019.

Publisert: 03. juni 2019
Sentrumsplan - utsnitt av plankartet

Forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde til behandling 22. mai 2019

Ås kommune informerer med dette om at komplett forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde behandles av Hovedutvalg for Teknikk og Miljø (HTM) 22. mai 2019.

Publisert: 16. mai 2019
IMG_5888_utbyggerforum

Presentasjonene fra utbyggerforum

Her finner du presentasjonene fra møtet med eiendomsutviklere i sentralområdet den 29.03.2019. Tema for møtet var kvalitetsprogrammet som er en viktig del av områdereguleringsplanen. Kvalitets- og miljøambisjoner ble presentert og vi fikk innspill til det videre arbeidet.

Publisert: 29. mars 2019
IMG_5886

Stor oppslutning om de første dialogmøtene

Det var stort oppmøte da administrasjonen holdt de første to av fem dialogmøter med innbyggere, grunneiere og andre med interesse for sentrumsutvikling.

Publisert: 20. mars 2019
Ås rådhus inngang Skoleveien

Invitasjon til dialogmøter om utviklingen av Ås sentralområde

Møtene er åpne for innbyggere, grunneiere og andre som har interesse for utviklingen av Ås sentralområde. Det arrangeres fem møter, med vekt på ulike delområder.

Publisert: 19. februar 2019
Tidslinje jåddpegg3

Utvikling av Ås sentralområde

Ås kommune informerer med dette om status i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Her kan du lese mer om fortettingsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2018, og hva som har blitt gjort videre av utredninger og kartlegginger denne høsten.

Publisert: 07. desember 2018
pop-up-plankontor-smakås_13102018_Foto-Ellen Margrete Ceeberg-03302

Godt oppmøte på planavdelingens pop-up-kontor på SmakÅs

Planavdelingen i Ås kommune stilte med stand utenfor rådhuset på festivalen SmakÅs. Mange var innom standen i løpet av dagen, for å få svar på spørsmål om kommunens planarbeid og komme med innspill til sentrumsutviklingen.

Publisert: 29. oktober 2018
Møte om sentrumsutvikling

Arbeidet med ny sentrumsplan for Ås fortsetter

I forbindelse med arbeidet har kommunen i den siste tiden deltatt i møter med berørte borettslag og eneboligeiere i sentrumsområdet.

Publisert: 27. april 2018
Justert fortettingsstrategi historisk stedsanalyse

Vedtatt fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak i vei- og gateplan for Ås sentralområde

Her kan du lese hva kommunestyret i Ås vedtok i møte den 21. mars i år om hvordan det i framtiden skal bygges i Ås sentralområde.

Publisert: 13. april 2018
Oversiktskart med rådmannens anbefaling fugleperspektiv

Dialogmøte om områdereguleringsplan for Ås sentralområde, innkalling og referat

Mandag 12. februar ble det holdt dialogmøte i Lille sal i Ås kulturhus. Her finner du program, saksutskrift og referat fra møtet.

Publisert: 08. februar 2018
Illustrasjonsbilde, rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi

Rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi og utvalgte tiltak i vei- og gateplan

25. januar behandles fortettingsstrategi og vei- og gateplan for Ås sentralområde, i hovedutvalg for teknikk om miljø. Rådmannen anbefaler en justert fortettingsstrategi.

Publisert: 19. januar 2018
Illustrasjonsbilde, innspill til Ås kommune

Innspillene er klare

Det kom inn totalt 67 innspill til vei og gateplan og fortettingsstrategier for Ås sentralområde høst 2017. Her kan du lese rådmannens oppsummering.

Publisert: 22. desember 2017
Ordfører Ola Nordal på åpningen av Fremtidens Ås i Ås kulturhus

Åpnet utstilling om "Fremtidens Ås"

Se fremtidens Ås gjennom arkitetstudenters øyne i Ås kulturhus! Utstillingen står til 18. desember.

Publisert: 13. desember 2017
Folkemøte_21

Innspillsrunden er avsluttet

Nå er innspillsrunden til utredningene om fortettingsstrategier og vei- og gateplanen avsluttet. Det har kommet inn rundt 75 innspill og administrasjonen holder nå på med å oppsummere disse.

Publisert: 08. november 2017
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Publisert: 22. september 2017
Informasjonsmøte om sentrumsutvikling illustrasjonsbilde

Opptak fra informasjonsmøte om sentrumsutviklingen

21. september ble det holdt informasjonsmøte om sentrumsutviklingen i Ås, du kan se opptaket her.

Publisert: 20. september 2017
Dronefoto av rådhuset med områder rundt

Nå legges rammene for utviklingen av Ås sentralområde

Kommunestyret vedtok i 2015 å sette i gang arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Publisert: 02. februar 2017