icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Lokalmiljø   ›   Severdigheter, attraksjoner
  

Steder verdt et besøk i Ås

Ås kulturhus
Ås kulturhus

Kulturhuset i Ås

Ås kulturhus
Moerveien 1
Postboks 195
1430 Ås
Telefon: 64 96 20 00
 

Ås kulturhus – variert kultur i ditt lokalmiljø
Kulturhuset skal kunne brukes av lag og foreninger, folk i alle aldre - enten man vil være aktiv selv, eller som publikum. Vi ønsker at kulturhuset skal være en møteplass som brukes av ulike grupper til mange forskjellige aktiviteter.

 
I tillegg til å være et lokale for diverse kulturarrangementer benyttes også Ås kulturhus til stadighet i forbindelse med kurs og seminarer.
 
Historikk:
I 1960 tok Ås formannskap initiativ til et møte for å drøfte bygging av et samfunnshus. I 1964 ble plankomiteens forslag vedtatt av kommunestyret og i 1967 startet byggingen av samfunnshuset. Da Ås rådhus sto ferdig i 1970, besto det av en sydfløy, samfunnshus og kino.
 
Ås Kulturhus gjenåpnet i 2012, og det har blitt et hjerte i Ås sentrum. Vi ønsker å være et kulturhus som tilbyr noe til alle, med en bredde i programmet som spenner fra det folkelige til det “smale” og som dekker et spekter av ulike scenekunster. På de profesjonelle forestillingene vi presenterer har vi et sterkt fokus på kunstnerisk kvalitet, og vi forsøker å ligge på et fornuftig prisnivå. Ås Kulturhus ønsker også å være et kulturhus for amatøroppsetninger med lokale aktører.
Vitenparken, Campus Ås
Vitenparken Ås

Vitenparken, Campus Ås

Vitenparken
Fredrik A. Dahlsv 8,
1430 Ås

Telefon: + 47 64 80 86 00
resepsjon@vitenparken.no

Vitenparken utvikler et grønt viten – og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås. Her skal du kunne oppleve fremtidens grønne løsninger. Idag er vi møtestedet hvor publikum møter det grønne fagmiljøet og vi skal være et samlingssted for grønn næring og innovasjon.

I programmet vårt finner du en rekke arrangementer som vi tror vil vekke din grønne interesse og nysgjerrighet.  Vi har utstillingshall, kafé og gode møtelokaler.  Ikke minst er vi omgitt av en av Norges aller flotteste parker.

 

 

Karusell på Tusenfryd
Sammen for alltid

Tusenfryd

Tusenfryd
Høyungsletta 19
1407 Vinterbro
Telefon: 64 97 64 97
www.tusenfryd.no

For dagsaktuell informasjon, se Tusenfryds hjemmeside. Her er litt om historien til parken.

Fornøyelsesparken TusenFryd på Vinterbro i Ås kommune utenfor Oslo ble offisielt åpnet 11. juni 1988 etter en byggeperiode på 18 måneder. Ideen bak fornøyelsesparken var at Oslo-området manglet en slik attraksjon. 50 prosent av Norges befolkning bor innenfor en avstand fra TusenFryd som gjør dagsbesøk naturlig.

TusenFryd sikret seg den gang leierett til et område på ca. 460 mål, samt rett til leie av ytterligere 120 mål. Fornøyelsesparken har en meget god beliggenhet med tanke på enkel adkomst fra ferdselsårer og befolkningssentra. Parken hadde fra starten et innhold med vekt på typiske fornøyelsespark- og tivoliaktiviteter. Hovedattraksjonene var berg- og dalbane, karuseller, tømmerrenne, ferdighetsspill og utendørsscene.

Siden 1988 er TusenFryd blitt videreutviklet betydelig, og fremstår langt mer innholdsrik enn i åpningssesongen. Fornøyelsesparken er blitt en suksess med rundt 500.000 gjester årlig og sunn økonomi. Parken kan i dag friste med hele 31 attraksjoner. TusenFryd er også Norges største arbeidsplass for sommerjobber med 750 ansatte.

Kulturhuset D6
Kulturhuset D6

Ås kunstforening, Kulturhuset D6

Kulturhuset D6
Drøbakveien 6
1430 Ås
http://www.aas.kunstforening.net/index.cfm

D6 er opprinnelig en lærerbolig som er over 100 år gammel og ligger i Ås sentrum. Ås Kunstforening er fast leietaker i huset sammen med flere andre lag og foreninger. Vi samarbeider med Gamleveien Maleselskab og Kunstterapeutene; www.kunstterapeutene.no