icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Kommunale byggeprosjekter
Ordfører Ola Nordal og daglig leder i Metacon Øyvind Bergersen var tilfreds med å signere kontrakten for bygging av ny flerbrukshall.
Ordfører Ola Nordal og daglig leder i Metacon Øyvind Bergersen var tilfreds med å signere kontrakten for bygging av ny flerbrukshall. Foto: Ås kommune/Jostein Ådalen.
Skjermbilde 2021-02-19 124659
Skjermbilde 2021-02-19 124722
Skjermbilde 2021-02-19 124740
Skjermbilde 2021-02-19 124800
Skjermbilde 2021-02-19 124659
Skjermbilde 2021-02-19 124722
Skjermbilde 2021-02-19 124740
Skjermbilde 2021-02-19 124800
  

Signerte kontrakt for ny flerbrukshall i Ås

Avtalt ferdigstillelse er juni 2022, slik at kommunens nye storstue er klar til skolestart høsten 2022.

Ås kommune signerte den 18. februar kontrakten for totalentreprisen om bygging av ny flerbrukshall i Ås sentrum, vegg i vegg med dagens Åshallen. Kontrakten er tildelt Metacon AS.

Prosjektet er en del av Viken fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i Akershus. Som en del av utbyggingen skal det bygges en ny idrettshall/flerbrukshall ved skolen. Ås kommune skal stå som eier av hallen og vil inneha rollen som byggherre i prosjektet. Viken fylkeskommune vil stå som leietaker og hallene skal benyttes av Ås vg. skole i skoletiden. På kveldene og i helgene skal hallene benyttes av idretten i Ås.

Ny flerbrukshall får et samlet bruttoareal på ca. 4 375m² og skal inneholde følgende funksjoner:

▪ Hallflate på 25 x 45 meter som skal kunne deles inn i tre deler

▪ Løpebaner

▪ Tilrettelegging for lengde, høyde og stavsprang

▪ Areal for kastøvelser

▪ Turnhall

▪ Styrkerom

▪ Tribune

▪ Garderober

▪ Lager

▪ Felles vestibyle

▪ Forbindelsesgang til eksisterende hall

Byggeprosjektet skal gjennomføres av Prosjektavdelingen i Ås kommune i nært samarbeid med både idretten i Ås og Viken fylkeskommune. Prosjektet starter med omlegging av VA-ledninger til våren og riving av noe eksisterende bygningsmasse i sommerferien. Avtalt ferdigstillelse er juni 2022 slik at den nye hallen skal være klar til skolestart høsten 2022.

Ordfører Ola Nordal uttaler at det er en gledens dag for alle innbyggerne i Ås kommune og idretten er svært tilfreds med å få innfridd alle sine ønsker til en ny storstue i Ås sentrum.

Daglig leder i Metacon AS, Øyvind Bergersen, er tilfreds med å blitt vinner av konkurransen og ser frem til et samarbeid med Ås kommune og Viken fylkeskommune.