icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Bygge, rive, endre   ›   Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser
  

Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser

Skal du sette igang et tiltak på egen eiendom, må du antageligvis ha situasjonskart, naboliste og oversikt over hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder.

Et situasjonskart viser din eiendom, hvilke bygg som står på eiendommen, eiendomsgrenser, byggegrenser samt nærliggende eiendommer.

Situasjonskart må du ha hvis du skal utføre tiltak på din eiendom som er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.

Du kan søke opp og finne eiendomsgrenser og gjeldende reguleringsbestemmelser selv ved hjelp av karttjenesten Follokart og funksjonen PlanInnsyn

Ås kommunes norm for avkjørsler til kommunale veier


Bestiller opplysninger via:

Dersom du er privatperson og ikke har anledning til å bestille digitalt i portalene, kan du kontakte Ås innbyggertorg for opplysninger