icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Kommunale byggeprosjekter
Solberg skole
Skisse
Skisse
Perspektiv interiør
Perspektiv interiør
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan
Fasade øst og vest
Fasade øst og vest
Fasade nord og sør
Fasade nord og sør
Skisse
Skisse
Perspektiv interiør
Perspektiv interiør
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan
Fasade øst og vest
Fasade øst og vest
Fasade nord og sør
Fasade nord og sør
  

Solberg skole

Åpnet til skolestart 2018

Politiske behandlinger

  Politiske behandlinger:
Utvalg: PBK HOK HTM FS KS
Orientering vedr. riving av gammel skole 04.12.2013        
Utbygging av 2 parallell med gymsal       05.03.2014  
Flytting av elever skoleåret 2016/17 og 2017/18   17.02.2016     16.03.2016
Utbygging av 2 parallell med gymnastikksal/flerbrukshall         19.03.2014
Bestilling av plan- og designkonkurranse 10.04.2014        
Orintering plan og designkonkurranse 15.05.2014        
Gymsal eller flerbrukshall         27.05.2014
Konkurranseprogram Solberg skole 12.06.2014        
Konkurranseprogram godkjennes 26.06.2014        
Forprosjekt godkjennes 13.08.2015        
Reguleringsplan til høring     19.08.2015    
Plassering     19.08.2015   21.10.2015
Reguleringsplan     03.12.2015   09.12.2015
Valg av entreprenør 30.03.2016        
Tilstandsanalyse eksisterende skole       11.05.2016 25.05.2016
Sluttrapport 9.10.2019     16.10.2019 23.10.2019

 

Handlingsprogram med økonomiplan:   Skolebehovsanalyse og norm for ute- og oppholdsareal:
Handlingsprogram 2018-2021   Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 - 2030
Handlingsprogram 2017-2020   Skolebehovsplan for Ås nord.
Handlingsprogram 2016-2019   Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. K-sak 7/16
Handlingsprogram 2015-2018