icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Kommunale byggeprosjekter
3D bilde_Koda_prelim
  

Solfall borettslag omsorgsboliger

Ferdigstilt 2019

Omsorgsboliger med personalbase bygges sentralt i Ås.

En foreldregruppe med funksjonshemmede barn har tatt initiativ til å etablere tilpassede boliger for deres barn. Prosjektet er planlagt gjennomført som et kommunalt byggeprosjekt med Husbankstøtte. Boligene etableres som et felles borettslag hvor hver familie kjøper en egen andel. Det skal tilrettelegges for personalbase i bygget med 24 timers bemanning.

Fremdriftsplanen for prosjektet kan lastes ned her i .pdf

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HHS HOK HTM FS KS
Utvidelse   04.11.2015     05.11.2015 18.11.2015
Idê/skisseprosjekt godkjennes 10.12.2015          
Igangsettelse   30.03.2016   31.03.2016 06.04.2016 20.04.2016
Søknad om disensasjon       02.11.2017    
Orientering om fremdrift 25.04.2018          
Forprosjekt 30.05.2018          
Statusrapport. Kontrahering av entreprenør. 29.09.2018          

 

Kommunens handlingsprogram med økonomiplan