Sosialtjenester

Havner du i en økonomisk eller sosialt vanskelig situasjon, har vi flere organiserte hjelpetiltak i kommunen. Noen av tjenestene gir vi i samarbeid med andre, som NAV Ås og Husbanken. Her kan du lese mer om kommunale boliger, bostøtte og startlån. Du finner også den viktigste kontaktinformasjonen til NAV Ås.