icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Spørsmål til spørretimen
  

Spørretime

I starten av kommunestyrets møter blir det satt av 30 minutter til åpen spørretime. Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordfører.  Ås kommune må motta spørsmålene senest tre virkedager før kommunestyrets møte.

Ordføreren, eller spørsmålsstilleren, leser opp spørsmålet i møtet. Det blir satt av tre minutter til å stille spørsmål og tre minutter til å svare. Det er mulig å stille oppfølgingsspørsmål. Er det sendt inn spørsmål som det ikke er tid til å besvare, blir disse tatt opp først i neste spørretime.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på kommunestyrets saksliste samme dag. Spørsmålsstilleren må være tilstede i møtet. Det føres ikke protokoll fra denne delen av møtet.

Send spørsmål til spørretimen ved å fylle ut skjemaet under, eller lever spørsmål på Innbyggertorget (0900-1400)