Logo for valg 2017 med riksløve i gull
Logo for valg 2017 med riksløve i gull
  

Står du i manntallet?

For å få stemme ved stortingsvalget og sametingsvalget må du stå innført i manntallet. Du kan undersøke om du står i Ås kommunes manntall som ligger til ettersyn på rådhusets servicetorg, Ås bibliotek og Nordby bibliotek.

(Se våre åpningstider i sommer)

Registrert bostedsadresse den 30. juni 

Det er registrert bostedsadresse den 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett og hvor du kan stemme på valgdagen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30.06.2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Ved stortingsvalget kan du da enten avgi stemme på valgdagen(e) i den kommunen du flyttet fra eller forhåndsstemme andre steder.


Sametingsvalget

I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte, herunder Ås, er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget.


Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener at det er feil i listene

Kan du kreve feilen rettet. Krav eller klage skal være skriftlig, begrunnet og sendes:

  • vedrørende stortingsvalg til: Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås
  • vedrørende sametingsvalg til: Sametinget/ Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.