Logo for valg 2017 med riksløve i gull
  

Står du i manntallet?

For å få stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget må du stå innført i manntallet.

Du kan undersøke om du står i Ås kommunes manntall når det legges ut til ettersyn på rådhusets servicetorg, Ås bibliotek i kulturhuset og Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret. Manntallet legges ut i uke 28 eller 29 og ligger ute til og med mandag 9. september.

Registrert bostedsadresse den 30. juni

Det er registrert bostedsadresse den 30. juni som avgjør i hvilken kommune/hvilket fylke du har stemmerett og hvor du kan stemme på valgdagen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30.06.2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen(e) i den kommunen du flyttet fra eller forhåndsstemme der eller andre steder.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet

eller du mener at du selv eller andre er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve feilen rettet. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås eller post@as.kommune.no.

Sametingsvalg 2021

Sametingets valgmanntall, ajourført per 30.06.2019, ligger til offentlig ettersyn samme tid og sted i samsvar med forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd.  Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-post samediggi@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst.

For nærmere opplysninger, se https://www.sametinget.no/Valg.