Tømmerlund (1)
  

Start av tømmerhogst i Aschjemskogen

Glommen Mjøsen Skog vil starte hogst i skogen i slutten av uke 8. Arbeidet vil vare til begynnelsen av mars.

Aschjemskogen er et mye brukt turområde, og skolevei for noen elever. Det er mange som bruker turstiene både til rekreasjon og trening. 

Arbeidet starter opp 25. februar og vi pågå i noen uker fremover. I hogstperioden vil det være noe redusert fremkommelighet på disse turstiene.

Sikkerheten vil bli godt ivaretatt. De aktuelle  hogstområdene blir merket og informert om.  Når hogsten er ferdig, vil veier og stier bli ryddet og eventuelle sporskader vil bli pusset med gravemaskin.

Hvis du går i området, er det viktig at du holder god avstand til maskinene, viser hensyn og følger den oppsatte merkingen.

 

Tømmerhogst.jpgTømmerhogst med liten maskin på barmark