Stenging av Grimsrudveien
Stenging av Grimsrudveien
  

Stengning av Grimsrudveien i uke 12

Fra mandag 22. til og med fredag  26. mars vil Grimsrudveien på Vinterbro være stengt for gjennomkjøring i tidsrommet 07.00-16.00.

Ås kommune lager fortau i Grimsrudveien fra Høyungsletta mot Sjøskogen skole. Hele strekningen vil være ferdig til skolestart høsten 2021.
 
Denne uken er det utlasting og pigging av stein som skal gjøres. For å ivareta sikkerheten til de som kjører forbi, vil nedre del av Grimsrudveien mellom Høyungsletta v/Rv 156 og Vinterbro barnehage være stengt 
 
mandag 22. til og med fredag 26. mars mellom klokken 07.00 og 16.00. Utenom disse tidene vil det være lysregulering hvor ett kjørefelt er tilgjengelig. 
 
Det er omkjøring via Sjøskogenveien / Veidemannsveien. Omkjøringen vil bli skiltet.

Gående og syklende kan bruke gangveien opp til Gråbeinstien.
 
I påsken (uke 13) skal det utføres fjellsikring, men begge kjørefelt vil være åpne.
 
Grimsrudveien arbeid.png
Pågående oppryddingsarbeid i Grimsrudveien