Overvann flom illustrasjonsbilde
Overvann flom illustrasjonsbilde
  

Store nedbørsmengder kommende døgn

Det ventes 30-60 mm nedbør det neste døgnet. Det betyr økende flomfare, se yr.no. Kommunal vakttelefon: 959 39 727.