Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
  

Strålende dans- og musikkframføring av elever fra Åsgård og Cape Town

Torsdag hadde femte trinnet ved Åsgård skole en oppvisning i Kulturhuset sammen med lærere fra Cape Town.

I forestillingen framførte elevene sanger og danser inspirert fra begge lands kulturer. Og de norske elevene fikk mye ros fra lederne fra Cape Town for hvor raskt de hadde tillært seg nye ferdigheter. Lederne var både rørt og stolt voer hva de hadde fått til på så kort tid. Du se flere bilder og en liten videosnutt fra forestillingen helt nederst i artikkelen.

Høsten 2015 inngikk Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås en samarbeidsavtale med Nyanga Arts Development Centre (NADC) og Department of Arts and Culture(DAC) i Sør- Afrika. 

Åsgård skole Cape Town (9).jpg

Nyanga township med sine 350 000 innbyggere, er en av de fattigste townshipene i Cape Town, Sør-Afrika. NADC jobber for å tilby mange forskjellige kunstformer til barn og unge i dette området. De jobber også med støtte fra DAC inn i skolene i Nyanga med programmet Arts in School. 

Åsgård skole Cape Town (12).jpg

I 2016 startet vi sammen pilotprosjekt, lokalsamfunn til lokalsamfunn, Ås til Nyanga, som kan føre til et større kompetanseutviklingsprosjekt mellom Norge og Sør-Afrika. Målet med prosjektet er å oppnå en gjensidig kompetanseoverføring ved utveksling av kunstnerisk og pedagogisk kompetanse og med dette jobbe forebyggende blant barn og unge.

Åsgård skole Cape Town (14).jpg

Pilotprosjektet innebærer i første omgang at to artister og pedagoger fra Kulturskolen i Ås som også erfaring med å jobbe gjennom «Den kulturelle skolesekken», besøkte Nyanga i februar/mars 2016 og jobbet på NADC og inn i grunnskolene sammen med artister fra NADC. Det tre uker lange undervisningsopplegget ble avsluttet med en stor opptreden med flere hundre barn involvert.

Åsgård skole Cape Town (16).jpg

 Videre besøker nå tre artister fra NADC Ås i mai/juni 2016 og arbeider sammen med kulturskolelærerne inn i undervisningen på kulturskolen og inn i «Den kulturelle skolesekken» på Åsgård skole. Dette arbeidet avsluttes også med konserter og oppvisninger i forbindelse med kulturskolens vårfestival. Torsdag 2.juni kl 12 er det forestilling i kinoen med 5.trinn på Åsgård skole som har jobbet sammen med Sana, Soni og Lwasi fra Nyanga Arts Development Centre  denne og forrige uke.

Åsgård skole Cape Town (18).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (20).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (25).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (36).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (39).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (50).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (51).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (52).jpg

 

Åsgård skole Cape Town (55).jpg