icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Høring SMIL og NMSK
  

Strategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-2023

Høringsfrist 15. august

Ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) inngår i de økonomiske virkemidlene som gjelder for landbruket.

Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd i dialog med de lokale næringsorganisasjonene i landbruket og fylkesmannen.

For SMIL-ordningen skal det, etter retningslinjer fra landbruksdirektoratet og Fylkesmannen, lages 4-årige tiltaksstrategier for ordningen. Follo landbrukskontor har valgt å komme med forslag til nye tiltaksstrategier for både SMIL- og NMSK-ordningen. Forslagene er drøftet med de lokale næringsorganisasjonene (landbrukslag og skogeierlag). I vedlagt dokument er økonomiske miljøvirkemidler som gjelder for landbruket nærmere beskrevet sammen med utfordringer i Follo-landbruket og forslag til nye strategier for ordningene SMIL og NMSK for de nærmeste årene.

Forslaget er sendt til behandling i de fem kommunene som Follo landbrukskontor dekker; Vestby, Nordre Follo, ÅS, Frogn og Nesodden. Ås kommune behandlet saken i hovedutvalg for næring og miljø 26.5.2020. Hovedutvalget vedtok at saken sendes på høring til landbruks-, frilufts- og miljøorganisasjoner før den skal tilbake til politisk behandling. Saken sendes på høring med rådmannens innstilling og hovedutvalgets vedtak. Dokumentet med beskrivelse av miljøordningene og overordnede føringer er vedlagt.

Siden saken er noe forsinket vil landbrukskontoret foreslå at nye strategier skal gjelde fra 2021-2024.

Vi ber om at tilbakemeldinger på forslagene til strategier for ordningene SMIL og NMSK med hovedutvalgets endringer og tillegg sendes Follo landbrukskontor innen 15.08.2020.

Høringsdokumenter

Innspill til høringen sendes til

Follo landbrukskontor
Postboks 183
1431 Ås

Eller på e-post til follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her