Psykologisk Førstehjelp skrin
Psykologisk Førstehjelp skrin
  

Tar i bruk "Psykologisk Førstehjelp"

Med midler fra Ås sanitetsforening har kommunen kjøpt inn "Psykolgisk Føstehjelp" for barn og ungdom.

Psykologisk Førstehjelp er et verktøy som kan brukes av barn/ungdom og familier når tankene er vanskelige og følelsene sterke.

Å vite hva man føler, og hvor sterkt, er utgangspunkt for god følelseshåndtering. Barn og ungdom som identifiserer, sorterer og seter ord på tanker og følelser, blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner.

Derfor har kommunen kjøpt inn førstehjelpsskrin, som skal hjelpe barn og unge til å snakke om det som plager dem. Fredag var det seminar, og foredragsholder var Solfrid Raknes, som er en av hovedpersonene bak Psykologisk Førstehjelp.

- Vi har lagt vekt å at produktet skal appelere til de unge, slik at det blir brukt. Det visuelle er viktig i vår tid. Når de unge skjønner at vi har noe å tilby, og virkelig er interesert i  lytte til dem, så oppnår vi kontakt og resultater, forteller Raknes.

Rådgiver Freddy Borgen ved Ås ungdomsskole synes det virker som et flott verktøy.

- Dette er enkelt å bruke, noe som gjør at også foreldre kan bruke det hjemme med sine barn. Det vi har brukt til nå, er vanskeligere å bruke. Men det er bra å ha ulike verktøy å veksle mellom, så vi kommer til å kjøpe inn dette.

Andre brukere vil bli PPT-tjenesten, barnevernet, ansatte i forebyggende enheter, skoler og barnehager.

Psykologisk Førstehjelp foredragsholder Solfrid Raknes