icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Team Experience illustrasjonsbilde
Team Experience illustrasjonsbilde ioo
  

Team Experience settes sammen nå!

Teamet av ungdom som skal arrangere Breivoll Experience 2013 settes sammen nå.

Last ned utskriftsvennlig format av teksten her.

Last ned søknadsskjema her. 

Har du lyst til å være med i et aktivt, kreativt og nytenkende ungdomsteam som:
·         tør å gå mot store mål?
·         utfordrer etablerte sannheter om hva som er mulig og umulig?
·         styrker dine evner og talenter, og som av og til gir deg utfordringer som gjør at du må strekke deg litt lenger enn du tror at du kan nå?
·         som gir deg en mulighet til å påvirke miljøet  i eget lokalsamfunn?
·         jobber for å bygge sterke lokale fellesskap, og som skaper aktiviteter og arrangementer som bidrar til dette?
Da kan Team Experience være noe for deg! Men før du bestemmer deg for å søke er det viktig at du setter deg inn i hva som kreves av en Experiencer. Team Experience passer nemlig ikke for hvem som helst. Vi stiller krav til våre teammedlemmer, både når det gjelder delaktighet, innsats og initiativ – for det er innsatsen fra hver og en i teamet som skaper sluttproduktet vi leverer. Våre arrangementer og aktiviteter skal holde et høyt nivå – og da må alle gjøre sin del av jobben. Når det er sagt: Å være med i Team Experience gir deg en helt unik erfaring og en drøss gøyale og meningsfylte opplevelser. Dessuten gjør det seg godt på CV `n!
Krav til deltagelse:
·         Ungdomsmedlemsskap i Begeistringsetaten (100,- kr pr år)
·         Medlemskap i ungdomsklubbene Rudolf/Midgard (100,- kr pr år)
·         Jevnlig deltagelse på møter (ca. 1 gang pr. uke) og på samlinger i regi av prosjektet
·         Alle teammedlemmene må kunne delta rødmerkede dager – se nedenfor!
·         Vilje til å investere tid og krefter i å skape Experience-action!
·         Du må ta initiativ og vise engasjement ovenfor oppgavene som skal gjøres
·         Vedlagt søknadskjema må sendes innen fristen 23.10.12 - med mailbekreftelse av foresatt
Medlemskap i Begeistringsetaten og ungdomsklubbene ordnes med den enkelte når teamopptaket er gjort.
Vår hovedaktivitet er å planlegge, samt gjennomføre musikkfestivalen Breivoll Experience 8. juni 2013, men vi vil også arrangere en rekke andre aktiviteter igjennom Experienceåret. Noen av disse er allerede satt, andre vil oppstå underveis etter initiativ fra Teamet.
Foreløpig ser programmet for 2012/2013 slik ut:
Du må ikke være med på alt dette, men noen aktiviteter er obligatoriske. Disse er markert med rødt.
 
·         Mandag 29. oktober-  Felles oppstartmøte på klubbhuset kl. 1900-2100
·         Søndag 10.november - Forskerfabrikken kl. 12-15 på Liahøi
·         Mandag 12.november - «Light your fire» kl.1830-2100 på Ski kino. Gratis for Team Experience.
·         Søndag 2.desember - Lysnisseverksted på Klubbhuset kl. 1300-1500
·         Helgen 7.-9. desember - Workshop m/Åpen scene Midgard i Ås
·         Lørdag 16. februar -  Workshop Ungdommens kulturmønstring i Ås (UMK)
·         Helgen 15.-17. mars - Workshop m/Åpen scene Midgard i Ås (tidspunkt ikke 100 % satt)
·         Helgen 4.-5. mai. Mini Workshopweekend m/ spenstig innhold og overraskelser!
·         Helgen 7.-9. juni - The Experience weekend
·          I tillegg kommer aktiviteter som gruppene selv iverksetter.
Vi gjør oppmerksom på at det kan komme noen endringer i de oppsatte tidspunkt. Det blir gitt beskjed i god tid dersom endringer inntreffer.
Teamet deles inn i 4 grupper.Du kan komme med ønsker om hvilken gruppe du skal være med i, men det er møtedagen du velger deg som avgjør hvilken gruppe du havner i til slutt. Disse står i søknadsskjemaet.
GRUPPENE:
·         Administrasjon
Administrasjonsgruppa sørger for å holde i trådene som danner rammene for prosjektet. Her får man medansvar for budsjett, regnskap, forsikringer og avtaler som inngås med de ulike samarbeidspartnerne våre. Det er også administrasjonsgruppa som sørger for å innhente nødvendige tillatelser fra kommune og politi vedr. arrangementer. Administrasjonsgruppa sitter med den overordnede prosjektplanen, og kontrollerer at gruppene overholder sine tidsskjema. Gruppene melder inn sine oppdaterte prosjektplaner til administrasjonen 1 gang pr. mnd eller oftere ved behov. Administrasjonsgruppa jobber tett med Drift for å sikre at alle nødvendige rammer er på plass rundt avviklingen av de ulike arrangementene.
 
·         Markedsføring og media
Gruppen har ansvar for all markedsføring av arrangementene som Team Experience iverksetter, herunder reklamemateriell, pressekontakt, aktivitet på sosiale medier, utarbeidelse av arrangementsprofil/logo, samt dokumentasjon av arbeidet som gjøres. Film og foto er viktige verktøy i dette arbeidet. Markedsføringsgruppa kan ved behov også holde presentasjoner om prosjektet for aktører utenfor Experience, med det mål å skaffe midler eller øke interessen for deltagelse/samarbeid.
Markedsføringsgruppa har også ansvar for å skaffe sponsorer og samarbeidspartnere til prosjektet. Markedsføringsgruppa har et nært samarbeid med Program- og underholdningsgruppa for å sikre god kommunikasjonsflyt rundt de oppgavene som må løses rundt hvert arrangement/aktivitet.
·         Drift
Driftsgruppa sørger for alle de tekniske rammene som må på plass for å kunne avvikle de ulike arrangementene. Det gjelder alt fra lys, lyd og scene- til billettsalg, kioskutsalg, organisering av området, vakthold og sanitæranlegg. Drift har fokus på sikkerhet, praktisk gjennomføring, samt rekruttering og organisering av frivillige krefter. Driftsgruppa skal holdes orientert om alle samarbeidsaktører som skal bidra på de ulike arrangementene, og har myndighet til å organisere disse. Driftsgruppa kan også ved behov organisere andre Teammedlemmer for å få avviklet nødvendige oppgaver før, under og etter et arrangement. Drift har et tett samarbeid med administrasjonsgruppa for å sikre at alle nødvendige rammer er på plass rundt avviklingen av de ulike arrangementene.
 
·         Program, aktivitet og underholdning
Dette er gruppa for de som ønsker å sette programinnholdet for de ulike aktivitetene som skal avvikles. Ikke bare bestemmer gruppa selve innholdet, gruppa booker også inn de artister og aktiviteter som er nødvendige for å skape et godt arrangement. I denne gruppa finner du også de som selv har et scenetalent innen musikk, og som vil bidra med musikalske innslag på Experience-scenen. Enkelte av gruppas musikalske talenter vil i år få tilbud om å «hospitere» hos et par av medlemmene i gruppa Funkytown. Her vil de få veiledning og hjelp til å utvikle talentet sitt – samt sette sammen et repertoar til Breivoll Experience 2013. Gruppa planlegger aktiviteter fortløpende, og holder nær kontakt med de andre gruppene for å sikre god kommunikasjonsflyt rundt de oppgavene som skal gjøres både før og under arrangementene.
Organisering:
Hver gruppe organiseres av en voksen fra teamledelsen, samt en ung gruppeleder. I tillegg er det en nestgruppeleder. Du må ha vært med i et tidligere Experienceteam for å kunne være gruppeleder. Nestgruppelederen trenger ikke å ha vært med i teamet fra før. Alle gruppelederne og nestgruppelederne vil få opplæring i gruppeledelse og prosjektplanlegging.
Gruppene møtes 1 gang pr. uke, og ved behov avholdes fellesmøter for hele teamet for å avklare status. Vi etterstreber så langt det lar seg gjøre å legge fellesmøtene til workshopweekendene.
Ønsker du mer informasjon før du bestemmer deg? Ring Rikke Soligard på tlf: 402 40 030 eller på mail: riksol@live.no
Husk: Søknadsfrist 26.10.12
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her