Ås kommunes våpenskjold
Ås kommunes våpenskjold
  

Tilbud om ruskontrakt

Ås kommune har tilbud til ungdom om ruskontrakt, et hjelpetiltak for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling med hensyn til bruk av ulovlige rusmidler.

Hva er en ruskontrakt?

Ruskontrakt-oppfølgingen er et samarbeid mellom helsestasjonen i kommunen og forebyggende enhet hos politiet i Follo. Vårt ønske er å hjelpe ungdom som eksperimenterer med rus så tidlig som mulig, gjennom samtaler og urinprøvekontroll. Erfaringer viser at mange ungdommer opplever denne oppfølgingen som en hjelp til å gjøre andre valg og til å slippe press fra jevnaldrende når de sier at går på ruskontrakt.

Hvem kan inngå ruskontrakt?

Henvendelser angående ruskontrakt kan komme fra ungdom selv, foreldre, skole, helsesykepleier, barnevern, politi eller andre. Tilbudet gjelder ungdom opp til 20 år. Kontrakten innebærer i tillegg til opplegget for ungdommen, veiledningssamtaler med foreldre/foresatte.

Gjennomføring av kontrakten

Oppstartsmøte for kontrakt foregår sammen med psykisk helsearbeider / helsesykepleier, familieveileder/miljøterapeut og representant fra politiet. Ungdom og foreldre / foresatte undertegner kontrakt om oppfølging i de neste 8 måneder. Oppfølgingen innebærer urintesting og støttesamtaler med ungdommen, og veiledningssamtaler med foreldre / foresatte.

Ungdommen får ukentlig oppfølging de tre første månedene. Psykisk helsearbeider / helsesykepleier påser at urintesten blir tatt og har samtaler med den unge på Ås eller Nordby helsestasjon. Etter tre måneder på kontrakt foregår vanligvis oppfølgingen annhver uke.

Kontaktpersoner for henvendelser om ruskontrakt

  • Rune Fossum, forebyggende enhet i politiet

           Mobil: 48955084, rune.fossum@politiet.no

  • Pia Onsaker, helsesykepleier

           Mobil: 904 14 643, piaLundEriksen.onsaker@as.kommune.no

  • Helge Seeser-Hoff, miljøterapeut

           Mobil:  959 51 936, helge.seeser-hoff@as.kommune.no