icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Logo Den norske kirken
Logo Den norske kirken
  

Tilbud ved samlivsbrudd

Kirkens familiekontor i Follo har flere tilbud til de som opplever samlivsbrudd.

Våre hovedtilbud består av samtaler og lovbestemt mekling etter ekteskapslov og barnelov. Samtalene kan for eksempel være av følgende typer:

1.Foreldresamarbeidssamtale. Dette er et frivillig tilbud til foreldre som ikke bor sammen, og som har kjørt seg fast i sin dialog om barnas beste.
 
2.Sorteringssamtale. Mange konflikter rundt barn har utspring i foreldrenes sorg og følelse av urettferdighet etter samlivsbruddet. Noen ganger kan det å sortere sine opplevelser med en nøytral samtalepartner være en svært god investering for barnas framtid.
 
3. Telefonbistand. Har du enkeltstående spørsmål som du ønsker svar på, eller er du usikker på om familiekontoret har et tilbud som passer for deg, kan du ta en telefon og drøfte det med oss.
Mekling er lovbestemt og utføres hovedsakelig i følgende situasjoner:
- ved samlivsbrudd hos ektepar og samboere, når paret har felles barn under 16 år.
- når foreldre som ikke bor sammen er uenige om foreldreansvar, barnas bosted eller samvær og akter å reise sak for domstolen.
 
Hvor holder vi til?
Du finner oss i 3. etasje i Torvgården i Ski sentrum (fortsett Idrettsveien forbi boligbyggelaget). Etter kl 16 ringer du på ringeklokken, så sørger vi for at du kommer inn!
 
Datoer høst 2009:
Tirsdag 25. august kl 17-19
Tirsdag 15. september kl. 17-19
Tirsdag 27. oktober kl. 17-19
Tirsdag 17. november kl. 17-19
 
Tirsdag 15. desember kl. 17-19
 
 
Kurset er gratis.
 
Påmelding til:
Kirkens familiekontor, Follo
Idrettsveien 7
1400 Ski
Telefonnr: 64914660
Telefaksnr: 64874570