icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Hule eiker er en utvalgt naturtype. Foto: Dan Aamlid
Hule eiker er en utvalgt naturtype. Foto: Dan Aamlid
  

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar.

Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger kan du søke om tilskudd til naturforvaltningstiltak. Det settes årlig i verk en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge, hvor ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m. For å lykkes med miljøarbeidet, må styresmaktene samarbeide med andre aktører.

Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

Eksempler på tilskudd er : prioriterte arter, truede arter, truede naturtyper, utvalgte kulturlandskap i jordbruket, prioriterte kulturlandskapsområder.

Full oversikt over tilskuddordninger finnes på Klima- og miljødepartementes sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Søknader sendes via Miljødirektoratet sitt søknadssystem: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her