icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å
  

Tjenester A-Å


A
Akuttvedtak etter barnevernloven
Avlastning

B
Barnehager i Ås kommune
Barneverninstitusjon
Bostøtte
Brukerstyrt personlig assistent
Byggesaksbehandling

D
Drift og vedlikehold

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Fastlege
Flyktninger - bosetting og integrering
Forvaltning voksne
Fosterhjem
Fritidstilbud for ungdom
Fysioterapi

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjonen
Hjelpemidler, tekniske - utlån
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innkjøp
Innsatsteam
Institusjonstjeneste for barn med funksjonshemninger

J
Jordmortjeneste

K
Kart, oppmålings- og geodataforvaltning
Kommunal bolig
Kommunale krav
Kommunalt regnskap
Kulturskole

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

M
Matombringing

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn

P
Parkeringstillatelse
Pleie i livets sluttfase
PPS
Praktisk bistand og opplæring
Praktisk bistand, hjemmehjelp

R
Reguleringsplanlegging
Renholdstjenester

S
Salgsbevilling alkohol
Samferdsel
Serveringsbevilling
Servicetekniker - montering/demontering av tekniske hjelpemidler
Skatteinnfordring, arbeidsgiverkontroll og veiledning
Skjenke- og serveringsbevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skole, barne- og ungdomsskoler i Ås
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjenesten
Smittevern / miljørettet helsevern
Sosiallån
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tilskudd/underskuddsgaranti ved arrangementer
Trygghetsalarm

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp