2018-07-11 Trær i borggården
  

Trærne i borggården klarer seg godt i sommervarmen

For to år siden ble det plantet to tresorter som ikke har vært vanlig å bruke her i Ås. Siden trærne er varmekjære, var det knyttet litt spenning til om de ville klare seg.

Botaniker Anders Often ga en grundig orientering om tresortene da borggården ble offisielt åpnet for to år siden. Nå ser det ut som trærne har klart seg bra, og derfor gjengir vi her essensen av Oftens tale i fra åpningsdagen onsdag 11. mai 2016.

Det er to arter, korstorn og tokyokirsebær.

2018-07-11 Trær i borggården

Korstorn: Gleditsia triacanthos

Dette er en erteplante, i vid forstand. Det er en amerikansk art tilhørende nabofamilien Caesalpiniaceae eller Cesalpinioideae, og da regnet som underfamilie av erteblomstene. Det er typiske finnete blad som svært mange erteblomster har. Blomsten er litt annerledes bygd enn den typiske erteblomst. Hos denne arten er de ganske små og gulgrønne og henger i fem-seks centimeter lange klaser. Det blir mørkebrune belger som henger lenge på. Det som er plantet er en tornefri form (f. inermis).

Den kan bli til halvstore trær. Korstorn er ganske lite brukt som prydtre. Det regnes ofte til herdighetssone H3 og er slik sett litt på kanten av hva som vanligvis plantes på Ås. Men jeg tror det vil gå bra her i den varme Borggården.

2018-07-11 Trær i borggården

Tokyokirsebær

Dette er en hybrid av to japanske kirsebærarter: Prunus speciosa og Prunus pendula f. adscendens, og har vært gitt det latinske navnet Prunus x yedoensis. Denne hybriden er kjent fra slutten av 1800-tallet. Den har nesten rent hvite blomster, men med rosa blomsterbunn og nedre del av kronblad, noe som gjør at blomsten både er rent hvit og kan ha en rosa skjær. Herdighet er H3-H4, altså litt på kanten her på Ås, men det burde kunne gå bra i den varme Borggården.

Tokyokirsebær får små, nesten svarte bær. Ikke noe å spise for oss, men spises av fugl. Jeg tror ikke denne prydplanten tidligere er plantet på Ås... i alle fall ikke i offentlige anlegg. Så det er morsomt at den er valgt til Borggården... ja og nå også plantet i gatestubben mellom Brekkeveien og Moerveien, forbi Blomsterbutikken og Ås Bistro. Den klassiske sakura-arten i Japan er forøvrig Prunus serrulata, japankirsebær – en art som er for varmekjær for å kunne dyrkes hos oss; ofte med rosa og mer eller mindre fyllte blomster.